Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
21:55
1740 32d4 450
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
parradisee
21:54
parradisee
21:54
8530 a3e3 450
Reposted fromhrafn hrafn viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
21:54
4676 6a1c 450
parradisee
17:23
7656 f790 450
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasmokingtime smokingtime
parradisee
17:23
6245 94d1 450
Reposted fromimbryk imbryk viasmokingtime smokingtime
parradisee
22:44
4571 df74 450
Reposted fromrof rof viablackmoth7 blackmoth7
parradisee
22:42
5073 5849 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
21:30
1704 c907 450
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablackmoth7 blackmoth7
parradisee
21:13
parradisee
21:13
parradisee
21:10
7050 2100 450
Reposted frompiehus piehus viaserplesniowy serplesniowy
parradisee
21:08
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaserplesniowy serplesniowy
parradisee
21:08
6636 64b9 450
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
parradisee
21:07
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viablackmoth7 blackmoth7
parradisee
21:05
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
21:05
9937 2b72 450
parradisee
21:05
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
21:04
1905 5bd0 450
Reposted fromgrobson grobson viapoolun poolun
parradisee
21:04
9169 3409 450
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl