Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
19:58
7542 5235 450
"Coraz trudniej w ostatnim czasie nawigować między własnymi potrzebami, a presją społeczną".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
parradisee
17:51
4608 6d91 450
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
parradisee
16:26
8192 e78b 450
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
parradisee
16:26
0784 9208 450
Reposted fromlordsoth lordsoth viairmelin irmelin
parradisee
20:17
parradisee
20:14
Make it Shine...
Reposted fromcheg00 cheg00 viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
20:11
parradisee
17:29
parradisee
20:25
3400 a886 450
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
parradisee
21:22
8555 707e 450
Reposted fromSilentRule SilentRule viaphilomath philomath
parradisee
21:20
9854 f7ce 450
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viapoolun poolun
parradisee
21:17
0344 5bd6 450
Reposted frompolishzupe polishzupe viairmelin irmelin
parradisee
21:16
6186 480c 450
Reposted fromsoftboi softboi viaakrew akrew
parradisee
16:04
0178 afa7 450
parradisee
22:48
7085 2624 450
Reposted fromgrobson grobson viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
22:44
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viatake-care take-care
parradisee
22:44
3142 01f4
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viauswistaka uswistaka
parradisee
22:43
3483 a702 450
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
parradisee
22:43
3448 604f 450
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
parradisee
22:41
4303 19ee 450
Reposted fromstroschek stroschek viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...