Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
22:01
9324 af19 450
Reposted fromtojika4 tojika4 viapoolun poolun
parradisee
20:14
2203 0497 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viayouuung youuung
parradisee
20:34
9078 9e50 450
Reposted fromiamstrong iamstrong
20:34
8875 c9ac 450
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viapoolun poolun
20:34
5441 45b5 450
Reposted fromamatore amatore viapoolun poolun
20:33
7400 89aa 450
Reposted frompussyporn pussyporn viapoolun poolun
parradisee
20:31
4235 c48b 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viapoolun poolun
parradisee
08:57

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viapikkumyy pikkumyy
parradisee
08:56
parradisee
08:56

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapikkumyy pikkumyy
parradisee
19:59
8950 5a32 450
Reposted fromoll oll viapikkumyy pikkumyy
parradisee
19:59
3486 1d82
19:58
6327 9a19 450
Reposted fromdivi divi viaakrew akrew
parradisee
19:57
8091 2693 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
parradisee
19:45
9209 117c 450
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viasatyra satyra
parradisee
19:44
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viasatyra satyra
parradisee
19:44
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasatyra satyra
20:48
1896 05b7 450

sin-sex-satan:

The ripple effect

Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
parradisee
20:45
6646 cb9d 450
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viapoolun poolun
parradisee
20:17
7043 dd88 450
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl