Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:58
6327 9a19 450
Reposted fromdivi divi viaakrew akrew
parradisee
19:57
8091 2693 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
parradisee
19:45
9209 117c 450
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viasatyra satyra
parradisee
19:44
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viasatyra satyra
parradisee
19:44
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasatyra satyra
20:48
1896 05b7 450

sin-sex-satan:

The ripple effect

Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
parradisee
20:45
6646 cb9d 450
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viapoolun poolun
parradisee
20:17
7043 dd88 450
Reposted fromoll oll
parradisee
22:50
3621 8ea9 450
Reposted fromoutoflove outoflove viadeeper deeper
22:49
7839 48f3 450
Reposted fromapkinesis apkinesis viapikkumyy pikkumyy
22:48
4273 5957 450

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaakrew akrew
10:59
5441 45b5 450
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
parradisee
10:58
Reposted frombluuu bluuu viaAyumi Ayumi
parradisee
10:57
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAyumi Ayumi
parradisee
17:15
3576 374a 450
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
parradisee
17:13
6584 cd6b 450
Reposted fromnazarena nazarena viapikkumyy pikkumyy
parradisee
21:16
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaakrew akrew
parradisee
21:10
1228 0d8b 450
Reposted fromtfu tfu viagethighwithme gethighwithme
parradisee
21:08
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
parradisee
21:07
8452 5202 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl