Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:56
8336 af4f 450
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viapoolun poolun
parradisee
19:49
1034 1c61 450
Reposted fromkarahippie karahippie viapoolun poolun
parradisee
19:49

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
19:47
2654 0e9b 450
Reposted fromamatore amatore viapoolun poolun
parradisee
19:45
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viapikkumyy pikkumyy
19:45
7770 47b3 450
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapoolun poolun
parradisee
21:45
9974 4584 450
Reposted fromdailylife dailylife viapoolun poolun
parradisee
21:42
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapoolun poolun
21:42
4964 032e 450
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
parradisee
21:40
1069 261b 450
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
parradisee
21:40
1096 7af8 450
Reposted fromsiseniorita siseniorita viairmelin irmelin
21:40
2654 0e9b 450
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
19:38
2450 b312 450
Reposted fromunco unco viairmelin irmelin
parradisee
19:38
9319 5d9d 450
Reposted fromlluca lluca viairmelin irmelin
parradisee
19:37
parradisee
19:36
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska
22:01
9600 8613 450
Reposted fromLauderdak Lauderdak viapoolun poolun
parradisee
22:01
9324 af19 450
Reposted fromtojika4 tojika4 viapoolun poolun
parradisee
20:14
2203 0497 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viayouuung youuung
parradisee
20:34
9078 9e50 450
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl