Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
21:16
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaakrew akrew
parradisee
21:10
1228 0d8b 450
Reposted fromtfu tfu viagethighwithme gethighwithme
parradisee
21:08
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
parradisee
21:07
8452 5202 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoolun poolun
parradisee
20:44
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
parradisee
20:30
9675 5b79 450
Reposted fromprecelka precelka viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:30
6157 6769 450
Reposted fromtfu tfu viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:23
7 form miłości....

lubienie: intymność, ale bez zaangażowania czy namiętności.
zadurzenie: namiętność bez zaangażowania czy intymności.
pusta miłość: zaangażowanie bez namiętności czy intymności.
romantyczna miłość: intymność i namiętność, ale bez zaangażowania.
niedorzeczna miłość: zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności.
partnerska miłość: zaangażowanie i intymność, ale bez namiętności.
miłość doskonała: zaangażowanie, intymność i namiętność.
Reposted fromkamdz kamdz viapoolun poolun
parradisee
20:22
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viapoolun poolun
parradisee
20:22
9617 320a 450
Reposted fromsheismysin sheismysin viapoolun poolun
parradisee
22:21
5633 7b0b 450
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
parradisee
22:21
8721 0f3e 450
Reposted fromwstydem wstydem viapoolun poolun
parradisee
22:20
parradisee
22:20
2823 643f 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
parradisee
22:19
1832 d6ca 450
seconds before...
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
parradisee
22:15
parradisee
22:15
parradisee
22:14
6157 6769 450
parradisee
22:13
22:12
5942 45ed 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl