Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
23:45
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viadangel dangel
parradisee
23:44
Jak mam o tobie zapomnieć? Jesteś częścią mnie. Żeby cię zapomnieć, musiałabym zapomnieć o sobie.
— Josephine Angelini
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadangel dangel
parradisee
23:43
5752 414b 450
Reposted fromGIFer GIFer viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
23:43
DZIWNE, ŻE POTRAFIŁ ZAPOMNIEĆ O MNIE TAK SZYBKO
— szkoda, że mi to nie wyszło.
Reposted fromkarr4mba karr4mba vialadylena ladylena
parradisee
23:43
6046 59ee 450
Reposted fromrocket-princess rocket-princess vialadylena ladylena
parradisee
23:42
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapikkumyy pikkumyy
parradisee
23:42
7174 67b9 450
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
parradisee
20:59
6354 f325 450
Reposted fromcalifornia-love california-love
parradisee
20:58
6366 a475 450
Reposted fromcalifornia-love california-love
parradisee
20:58
1922 54d9 450
Reposted fromsouvenirs souvenirs viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:58
parradisee
20:58
7093 5431 450
Reposted frommetadon metadon viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:57
5540 cadb 450
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viapikkumyy pikkumyy
20:57
0224 e57f 450
Reposted frompussyporn pussyporn viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:56
9530 f792 450
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaflyingheart flyingheart
parradisee
21:34
7138 e479 450
Reposted fromjethra jethra viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
21:34
0029 4651 450
Reposted fromGIFer GIFer viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
21:31
parradisee
21:31
3939 7a55 450
Reposted fromoutoflove outoflove viapaulinac26 paulinac26
parradisee
21:31
4457 3d6d 450
Reposted fromoutoflove outoflove viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl