Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
17:25
0146 fb6f 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
parradisee
17:23
1448 e1e3 450
Reposted fromMtsen Mtsen viaakrew akrew
parradisee
17:23
6710 4460 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakrew akrew
parradisee
17:23
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viaakrew akrew
parradisee
17:23
1906 1581
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
parradisee
17:23
0938 decd 450
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
parradisee
17:22
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki, w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
parradisee
17:22
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
parradisee
17:22
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapoolun poolun
parradisee
23:50
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
parradisee
23:50
0937 958a 450
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
parradisee
23:50
parradisee
23:50
 
Reposted from4777727772 4777727772 viamarvelous marvelous
parradisee
23:48
9865 b9a7
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
parradisee
23:48
5319 6660 450
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
23:43

pocalunki:

wytłumacz mi

co takiego masz

w sobie, że

tylko Ciebie

spośród

miliardów ludzi

chce kochać

Reposted frompensieve pensieve viaawakened awakened
parradisee
23:42


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viapinkdress pinkdress
parradisee
23:40
3361 3870 450
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaMonia94 Monia94
parradisee
23:40
5546 65f0 450
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaMonia94 Monia94
parradisee
23:39
8841 2961 450
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl