Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
22:22
7634 4b7f 450
Reposted fromnihilummm nihilummm viaxannabelle xannabelle
parradisee
22:21
parradisee
22:20
0668 b36a 450
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
parradisee
22:20
0438 ecef 450
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
parradisee
22:18
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
22:18
2605 ae67 450
Reposted fromniepogoda niepogoda viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
22:17
6771 5995 450
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
parradisee
22:16

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
parradisee
22:16
2884 1293 450
Kraków
parradisee
22:16
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viapoolun poolun
parradisee
22:15
3971 484a 450
Reposted frompiehus piehus viatake-care take-care
parradisee
22:14
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
parradisee
01:42
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
parradisee
01:42
[…] w dobrej relacji dwie strony dają coś od siebie, a nie tylko jedna bierze.
— Karolina Cwalina-Stępniak - "Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz"
parradisee
01:39
2014 3678 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
parradisee
01:39
1532 4991 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
parradisee
01:37
1453 374f 450
Reposted fromwyczes wyczes viatake-care take-care
parradisee
01:36
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viadangel dangel
parradisee
01:35
8780 0d52 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
parradisee
01:34
5094 d249 450
Poznań
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl