Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
20:42
     
parradisee
20:33
4100 87f0 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflyingheart flyingheart
parradisee
20:32
2586 7140 450
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
parradisee
20:30
8190 3707 450
Kapitan Wódka
Reposted frompzak pzak viapoolun poolun
parradisee
20:56
3520 5e8a 450
Reposted fromyikes yikes viapoolun poolun
parradisee
20:56
9127 4103 450
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
parradisee
20:55
6564 e06d 450
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viapoolun poolun
20:53
parradisee
20:52
9362 3cd6 450
Reposted fromGrygson Grygson viapoolun poolun
parradisee
20:00
1166 ba04 450
Reposted fromnoone97 noone97 viairmelin irmelin
parradisee
19:59
0265 12ec 450
Reposted fromnazarena nazarena viauswistaka uswistaka
19:59
6415 ac83 450
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viauswistaka uswistaka
parradisee
19:59
parradisee
19:59
7081 4af4 450
Reposted fromsoSad soSad viauswistaka uswistaka
parradisee
06:55
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaaleksandraa aaleksandraa
parradisee
06:51
2971 3d42 450
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
parradisee
06:51
5465 4289 450
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaawakened awakened
parradisee
06:50
2976 2096 450
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
parradisee
06:49
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatopkoo topkoo
parradisee
06:48
4503 eaa0 450
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl