Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
00:40
1503 d506 450
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadeeper deeper
parradisee
00:39
5238 463c 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
parradisee
00:24
2804 28c8 450
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
parradisee
22:42
3715 b82c 450
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
parradisee
22:41
6154 c750 450
parradisee
23:19

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxannabelle xannabelle
parradisee
00:11
0238 f8cc 450
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
parradisee
00:08
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vianienasycenie nienasycenie
parradisee
00:07
Reposted fromFlau Flau vianienasycenie nienasycenie
parradisee
00:07
9527 1c0a 450
parradisee
00:06
2550 9a6a 450
Reposted fromtfu tfu viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
00:04
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoolun poolun
parradisee
23:57
Wiele lat temu czytałam artykuł o tym, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu powinien przeżyć zawód miłosny, żeby stać się lepszą osobą. Autor twierdził, że ból utraty uczy nas czegoś o nas samych. Dodaje sił i wzmacnia odporność. Ktokolwiek napisał ten artykuł, niech się wypcha. Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy.
— Leisa Rayven, „Złe Serce”
parradisee
23:56
5615 ed0a 450
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
parradisee
23:56
1225 00f2 450
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
parradisee
23:56
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin
parradisee
23:53
3188 fac6 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
parradisee
23:53
3595 aa1a 450
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
parradisee
23:50
8569 898d 450
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
23:49
7184 ec67 450
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl