Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
21:19
8248 443d 450
Reposted fromprecelka precelka viaakrew akrew
parradisee
22:02
4007 bde2 450
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaxvou xvou
parradisee
22:02
6673 d25e 450
magisterka tak bardzo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaExplorers Explorers
09:00
1795 0cd4 450
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
parradisee
22:50
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaExplorers Explorers
parradisee
22:47

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaExplorers Explorers
parradisee
23:19

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viaExplorers Explorers
parradisee
01:23
7187 68c0 450
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
parradisee
01:22
1831 2f74 450
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
parradisee
16:24
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxvou xvou
parradisee
16:23
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viaExplorers Explorers
parradisee
16:23

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc viaExplorers Explorers
parradisee
16:22
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viaExplorers Explorers
parradisee
16:21
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaxvou xvou
13:12
7400 89aa 450
Reposted frompussyporn pussyporn viaxvou xvou
parradisee
13:12
9162 46c9 450
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaExplorers Explorers
13:09
0275 1eb2 450
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
parradisee
13:08
8666 84e7 450
Reposted fromoll oll viaExplorers Explorers
parradisee
13:06
Reposted frompischus pischus viadrugs drugs
parradisee
13:05
8772 597c 450
Reposted fromplugss plugss viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl