Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
parradisee
21:22
parradisee
21:19
2679 beca 450
Reposted fromyveee yveee viairmelin irmelin
parradisee
21:19
5240 bf4c 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
parradisee
20:57

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
parradisee
20:56
parradisee
20:55
parradisee
19:19
0021 cf73 450
Reposted fromRowena Rowena viapoolun poolun
19:18
7042 fce9 450
Reposted fromperfectedhappiness perfectedhappiness viadrugs drugs
parradisee
23:00
5675 fd80 450
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
parradisee
22:53
Powiedziałabym jej, że nigdy wiele nie rozmawialiśmy ani nawet nie patrzyliśmy na siebie, ale to nieważne, bo patrzyliśmy razem na to samo niebo, co może nawet jest rzeczą bardziej intymną niż patrzenie sobie w oczy. Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— "Żółwie aż do końca" John Green
Reposted frombezsenna bezsenna viaultrafioletowa ultrafioletowa
parradisee
22:39
8567 c50c 450
Reposted fromnutt nutt vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
parradisee
22:26
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
parradisee
22:25
parradisee
22:25

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viamysweetheartt mysweetheartt
parradisee
22:25
3661 4350 450
Reposted frommagdenvja magdenvja viaxannabelle xannabelle
parradisee
22:24
3370 abbe 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viablackmoth7 blackmoth7
parradisee
22:24
0079 e0ee 450
Reposted fromPoranny Poranny viablackmoth7 blackmoth7
parradisee
19:02
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba viaxsneakyx xsneakyx
parradisee
19:00
6714 6369 450
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakotfica kotfica
parradisee
17:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl